English帮助网站地图
首页 > 发布/会见 >
 
 

热点话题

 • 2020/07/10
 • 日英FTA谈判相关JAMA-SMMT联合立场文件  
 • 2019/03/14
 • “为促进合理交易和提高生产率、附加值的自主行动计划(2019年3月14日修订)” (PDF:795KB)  
 • 2019/01/07
 • 新年致辞  
 • 2018/01/05
 • 新年致辞  
 • 2017/03/16
 • “采取适当措施提高生产性、附加价值的自主行动计划”  
 • 2016/10/12
 • 向石原经济再生担当相递交“TPP协定尽早生效提案”  
 • 2016/06/28
 • 西川会长主持召开“第16届欧洲JAMA招待会”  
 • 2014/06/25
 • 池会长主持召开“第16届欧洲JAMA招待会”  

   
  Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.