English帮助网站地图
首页 > 发布/会见 > 会长致辞
 
 

会长致辞

以前的会长致辞 

 • 2017/11/11
 • 11个国家达成TPP原则性共识  
 • 2017/11/01
 • 要求及早实现TPP  
 • 2017/11/01
 • 关于第4次安倍内阁成立  
 • 2017/08/03
 • 第3次安倍第3次改组内阁成立  
 • 2017/07/06
 • 关于日欧经济合作协定(EPA)达成原则性共识  

  5条中的1-5

   
  Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.