English帮助网站地图
首页 > 发布/会见 > 会长致辞
 
 

会长致辞

以前的会长致辞 

 • 2020/12/10
 • 令和3年度(2021年度)税制修订大纲  
 • 2020/11/16
 • 关于区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的签署  
 • 2020/09/16
 • 菅新内阁组建  
 • 2020/09/11
 • 日英一揽子经济协定达成基本共识  
 • 2020/06/09
 • 关于日英两国开启自由贸易协定谈判  
 • 2020/04/07
 • 新型冠状病毒疫情扩大,政府发布紧急事态宣言  
 • 2020/03/16
 • 关于会员公司发现新型冠状病毒感染者  

  7条中的1-7

   
  Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.