English帮助网站地图
首页 > 发布/会见 > 会长致辞 > 以前的会长致辞 > 2016年
 
 

2016年

 • 2016/12/09
 • 关于国会通过TPP协定议案  
 • 2016/12/08
 • 关于2017财年税制修订大纲  
 • 2016/08/03
 • 关于第3次安倍第2次改造内阁的组建  
 • 2016/07/10
 • 关于第24届参议院选举的结果  
 • 2016/04/18
 • 关于熊本地震的应对工作  
 • 2016/01/01
 • 新年致辞  

  6条中的1-6

   
  Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.