English帮助网站地图
首页 > 发布/会见 > 会长致辞 > 以前的会长致辞 > 2015年
 
 

2015年

 • 2015/12/16
 • 关于2016财年税制修订大纲  
 • 2015/10/07
 • 关于第三届安倍改组内阁的组建  
 • 2015/10/06
 • 关于TPP(跨太平洋战略经济伙伴协定)达成大致共识  
 • 2015/01/01
 • 新年寄语  

  4条中的1-4

   
  Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.