English帮助网站地图
首页 > 发布/会见 > 会长致辞 > 以前的会长致辞 > 2013年
 
 

2013年

 • 2013/12/12
 • 关于2014年度税制修订大纲  
 • 2013/10/01
 • 关于提高消费税  
 • 2013/07/22
 • 关于第23次参议院选举结果  
 • 2013/06/14
 • 关于“增长战略”  
 • 2013/04/12
 • 关于环太平洋经济合作协定事先协商达成妥协一事  
 • 2013/03/25
 • 就日本与欧盟经济合作协定/自由贸易协定开始谈判达成协议  
 • 2013/03/15
 • 关于政府表态参加环太平洋经济合作协定谈判  
 • 2013/01/24
 • 关于2013年税制修订大纲  
 • 2013/01/11
 • 关于“重建日本经济的紧急经济对策”  
 • 2013/01/01
 • 新年寄语  

  10条中的1-10

   
  Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.