English帮助网站地图
首页 > 发布/会见 > 会长致辞 > 以前的会长致辞 > 2010年
 
 

2010年

 • 2010/12/09
 • 面向COP16的紧急建议 
 • 2010/11/15
 • 关于日本秘鲁经济合作协定谈判结束 
 • 2010/10/25
 • 关于日本印度经济合作协定谈判结束 
 • 2010/10/08
 • 关于内阁会议通过地球变暖对策基本法案(共同建言) 
 • 2010/09/17
 • 关于菅内阁的改组 
 • 2010/09/10
 • 关于政府部长会议出台经济对策 
 • 2010/08/09
 • 关于目前汇率水平 
 • 2010/07/12
 • 关于第22届参议院选举结果 
 • 2010/06/08
 • 关于菅新内阁的组建 
 • 2010/03/12
 • 关于内阁会议通过地球变暖对策法案之事宜 
 • 2010/01/01
 • 新年致辞 

  11条中的1-11

   
  Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.