English帮助网站地图
首页 > 发布/会见 > 会长致辞 > 以前的会长致辞 > 2009年
 
 

2009年

 • 2009/12/16
 • 针对COP15的紧急声明 
 • 2009/09/16
 • 关于鸠山新内阁的组建 
 • 2009/08/31
 • 关于第45届众议院选举结果 
 • 2009/06/10
 • 日本关于减排温室效应气体的中期目标 
 • 2009/04/10
 • 关于追加经济对策 
 • 2009/01/01
 • 新年贺辞 

  6条中的1-6

   
  Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.